Jiangxi, China Factory

                                                                                                        
Bao Hui Science & Technology Co. Ltd.寶輝科技 (龍南) 有限公司
Private Entrepreneurial Park,中國江西省龍南縣金塘開發區民營企業園
Jing Tang Developmental Area郵編 341700
Long Nan County, Jiang Xi, China 341700
Tel : + (86) 797-355 5088
Fax : + (86) 797-355 5098